Anbiplein

Ga naar desktop versie Inloggen

Extra controles (ex)ANBI’s aangekondigd door Belastingdienst in najaar 2015

26 oktober 2015

 

 

 

 

De Belastingdienst gaat in het najaar van 2015 circa 200 extra (boeken)onderzoeken uitvoeren bij organisaties die een actuele of een recent vervallen ANBI-status hebben. De te controleren organisaties worden willekeurig geselecteerd, waarbij de omvang van de financiële belangen voorop worden gesteld.

 

De Belastingdienst heeft recentelijk aangekondigd om naast het reguliere toezicht op het verkrijgen, het bestaan en de beëindiging extra (boeken)onderzoeken bij (ex)ANBI’s uit te gaan voeren. De controles zouden niet gericht zijn om specifieke risico’s aan te pakken, maar om een beter beeld te krijgen van de organisaties op het gebied van (non-)compliance, de bestaans- en ontstaansoorzaken, de relatieve omvang, financiële, fiscale en maatschappelijke impact en de verschijningsvorm van de organisaties. Afhankelijk van de uitkomsten van de extra controles worden in 2016 aanbevelingen gedaan ter verbetering van zowel de handhaving als de relevante wet- en regelgeving.

 

Indien bij een controle blijkt dat niet wordt voldaan aan de verplichtingen, heeft de Belastingdienst uiteindelijk de bevoegdheid om de ANBI-status in te trekken. Zo mogelijk ook met terugwerkende kracht naar een eerder tijdstip. Het is derhalve van belang dat wordt voldaan aan alle verplichtingen van de ANBI-wetgeving.

 

Voor organisaties die de ANBI-status hebben is het derhalve van belang om te controleren of wordt voldaan aan de verplichtingen van de ANBI-wetgeving. Voor de inhoud van deze verplichtingen en de te publiceren informatie verwijzen wij u naar de informatie voor anbi’s op anbiplein.nl.

 

Organisaties waarvan de ANBI-status is ingetrokken, zijn nog steeds gebonden aan de verplichtingen van de ANBI-wetgeving. Dergelijke organisaties hebben een jaarlijkse informatieplicht aan de Belastingdienst. Voor de inhoud van de te verstrekken informatie verwijzen wij u naar het nieuwsbericht van 5 januari 2015 op anbiplein.nl. De informatie dient jaarlijks vóór 1 september 2015 middels een formulier aan de Belastingdienst verstrekt te worden.

 

 

Bron: 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst d.d. 16 september 2015

 

© 2021 alle rechten voorbehouden ANBIplein | Development by Downwood design

Top Desktop versie